Večer pripovijedanje na 2. Jagićevim danima

Sekcija za usmeno pripovijednaje (storytelling) i filologiju udruge Kreativni studio „Logos“ , udruge za promicanje pripovijedanja i popularizaciju znanosti 5. i 6. srpnja u Varaždinu je organizirala  međunarodni  znanstveno-stručni skup 2. Jagićevi dani pod temom: Komunikologija, filologija, metodika.

Na večer 5. srpnja organizirana je Večer pripovijedanja na kojoj su pripovijedale Jelena Premec, Ivanka Ferenčić Martinčić, Elizabeta Alokvić i Marijana Mrvoš. Kroz park Vatroslava Jagića prošetali su se div, orao, vrana i drugi likovi a kako je bilo osmijesi sve govore.