Impressum

ISSN 2806-9218

Urednica: Marijana Mrvoš
Glavna urednica i lektorica: Aleksandra Damjanić, prof.
Odgovorna urednica: dr. sc. Martina Hranj

Članke primamo na: tajnistvo.udruga.ks.logos@gmail.com

Časopis izdaje udruga Kreativni studio “Logos”, Antuna Štera 19, Varaždin

Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2022.

U trima rubrikama pišemo i primamo radove o:

  • (su)životu s pričom, nastupima, pripovijedanju pripovjedača… (Iz svakodnevice pripovjedača)
  • o teoriji pripovijedanja, osvrt na literaturu, neka nove i stara izdanja, eseji o pripovijedanju… (O pripovijedanju)
  • o primjeni pripovijedanja ili elemenata pripovijedanja u vlastitoj praksi (u odgojno-obrazovnim ustanovama, u poslovnom okruženju…), o srodnim umijećima i dodirnim točkama (dramska, plesna, likovna umjetnost…) (Primjeri dobre prakse)