Pripovjedno-likovno stvaralaštvo  

Svakodnevica nam je multidisciplinarna a neke umjetničke discipline, kao i sastojci ukusna obroka, se odlično slažu. Jasmina Žiljak Ilinčić povezala je umjetnost pripovijedanja i dramsku pedagogiju s likovnošću i muzeološkim radom muzejske pedagoginje i kustosice Iris Marinović. Jasmina nam piše o tome kako im je bilo na EMA-i i kako ih je ugostila bura.

Piše: Jasmina Žiljak Ilinčić

27. Edukativna muzejska akcija ili EMA u organizaciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, na temu PLES, održana je 28. travnja 2022. g. ispred Crkve Presvetog Otkupitelja i poslijednjeg počivališta hrvatskog kipara Ivana Meštrovića.

Sudionici akcije i dramsko-pripovjedno-plesno-likovne radionice bili su učenici 1. – 4. razreda OŠ Ivana Meštrovića iz Gradca, općina Ružić, uz autorsko vodstvo muzejske pedagoginje i kustosice Iris Marinović i dramske pedagoginje i pripovjedačice Jasmine Žiljak Ilinčić.

Što reći? Djeca. Meštrovićev mauzolej. Umjetnost u riječi i slici, četiri učiteljice, pas, malo bure, Iris i ja. Ljepota.

Bila mi je radost sudjelovati s pripovjedno-plesnim programom u akciji EMA-e i surađivati s Iris Marinović koja je zanimljivo i lijepo plela priču o Ivanu Meštroviću i njegovu djetinjstvu i vodila likovni dio radionice. Djeca su uživala.  Posebno i teško opisivo riječima su radost u dječjim očima, znatiželja, prijateljstvo, empatija, ponos i ljubav.

Tema plesa je obuhvatila sve jer smo na burici svi plesali: djeca, učiteljice, voditeljice, krošnje, kamishibai, papiri, marame. Nismo se dali smesti. Nastali su vrlo lijepi i maštoviti crteži ugljenim štapićima a sve uz radost, zajedništvo, zagrljaje i planove za nove suradnje.  

Hvala djeci i učiteljicama na onome što jesu. Hvala Iris Marinović na pozivu i prepoznavanju umjetnosti pripovijedanja. Hvala mladoj talentiranoj splitskoj slikarica Miji Čulić na  kamishibai ilustracijama bajke koju sam pripovijedala. Hvala psu iz susjedstva koji nas je pratio u svemu, dao mi šapu i vratio maramu.