pripovijedanje u turizmu

Pripovijedanje i edukacija za turističke vodiče i interpretatore baštine

Pojam kulturna baština relativno je nov. Po prvi put, tek na nekoliko mjesta, pojavljuje se 1954. god. u Haškoj konvenciji za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba. U učestaliju upotrebu ulazi 1972. god. donošenjem UNESCO-ve Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine. Daljnju afirmaciju pojam dobiva posljednjih dvadesetak godina i to donošenjem Konvencije […]

Read More