Webinar Adult Storytelling Performances

Piše: Marijana Mrvoš

Je li pripovijedanje za djecu ili i za odrasle? U čemu je razlika? Pet panelista, u organizaciji FEASTa, razgovaralo je o svojim iskustvima pripovijedanja odrasloj publici.

Kad sam 2011. godine počela intenzivnije pisati shvatila sam da je za umjetnički rast i razvoj potrebno druženje s ljudima koji se bave istim poslom i koji se suočavaju sa sličnim izazovima. Isto je i s pripovijedanjem.

2018. g. na samim početcima izlaska u svijet pripovijedanja upoznala sam se s članovima Udruženja azijskih pripovjedača, Federation of Asian Srorytellers ili skraćeno FEAST, koji su službeno osnovani u kolovozu 2018. godine. Od tad,više ili manje, pratim njihov rad, sudjelujem na story swap večerima ili pratim webinare. 

21. ožujka organizali su webinar, panel diskusiju na temu Adult Storytelling Performances. Meni posebno interesantna tema jer sam počela s odraslom publikom i jer s tom publikom imam najviše iskustva.

U panel diskusiji sudjelovalo je pet pripovjedača Gauri Raje, Sheila Wee, Roger Jenkins, Noa Baum i Shereen Saif koji su podijelili vlastita, praktična i teorijska (više praktična jer je pripovijedanje takva forma i disciplina) iskustva pripovjedanja odrasloj publici, i proces vlastitog rasta kroz pripovijedačka iskustva. Što pripovjedač više pripovijeda i što mu je publika raznovrsnija, to se reflektira na njegov osobni i umjetnički rast i razvoj, osobito kad pripovijedanje postane i duhovna disciplina.

Pripovijedanje je za djecu?

Panelisti su se u uvodu osvrnuli na dilemu, jednu vrstu mita, s kojom se kao pripovjedač barem jednom susretne: Pripovijedanje je za djecu. Između ostalog i antropologija kaže da su bajke i priče prije svega bile namijenjene odrasloj publici, ali se u nekom trenutku, nakon Drugog svjetskog rata, usmena predaja pretvorila kao disciplina namjenjena isključivo rastu i razvoju djece. Prestali smo se okupljati i dijeliti priče, jer kao što naše tijelo treba hranu, tako i naša duša treba priču.

U čemu je razlika pripovijedanja za djecu i pripovijedanja za odraslu publiku?

Jedna od panelistica je to slikovito objasnila; to je kao sok od grožđa i vino. Djeca će rado piti sok, vino im se neće svidjeti niti ćete im ga nuditi, a odrasli će probati i sok i vino. Tako i priprema i za jednu i za drugu publiku, ali ono što je najvažnije za pripovjedača je da traži svoj autentični glas, da je kod odabire priče on u vezi s pričom, posebno za odraslu publiku, i da je voljan biti ranjiv i dozvoliti i vjerovati priči da ga vodi, da tu priču ta publika treba.

I naravno, neće se sve uvijek poklopiti, ni priča niti publika a možda ni pripovjedač, ali iz toga učimo, hrabrimo jedni druge i idemo dalje.

Ovakvi susreti izvrsna su prilika za rast i tazvoj, ali i za upoznavanje sa svojim plemenom i otvaranjem prostora za vlastiti kreativni rad i moguće buduće programe i projekte.

O svemu što FEAST radi možete provjeriti na njihovoj web stranici https://www.feast-story.org/

Ako vas posebno zagolica navedena tema webinar će biti dostupan kroz FEAST store.

Ako vas zagolica pripovijedanje i poželite ga doživjeti uživo kontaktirajte nas na tajnistvo.udruga.ks.logos@gmail.com.